Przejdź do treści strony

Nauka za granicą | Studia bez tajemnic

Studia w USA - często zadawane pytania

Autorka: Hanna Sankowska (kwiecień 2010)
 

Pytania ogólne

Jaka jest różnica pomiędzy studiami undergraduate a graduate?
Studia undergraduate trwają 4 lata, są odpowiednikiem studiów licencjackich w Polsce. Studia graduate to amerykański odpowiednik studiów doktoranckich; studia magisterskie robi się po drodze do doktoranckich; w Stanach jest niewiele programów, które kończą się na tytule magistra: albo kończy się edukację na stopniu licencjatu, albo studia doktorackie. Do tego, w ramach studiów graduate istnieją również tzw. professional schools: studia prawnicze (law school), biznesowe (business school), medyczne (med school), dentystyczne itp.

Na początek

Jaka jest różnica pomiędzy universities a Liberal Arts Colleges?
Universities to uczelnie, które oferują zarówno programy undergraduate, jak i graduate; liczą sobie średnio 20,000 studentów. Liberal arts colleges: są to mniejsze instytucje, gdzie oferowany jest tylko czteroletni program studiów undergraduate.

Na początek

Co warto studiować w USA, a czego nie?
Zazwyczaj odradza się studentom międzynarodowym studiowanie takich kierunków jak prawo i medycyna w Stanach Zjednoczonych, bowiem trudno jest potem podjąć pracę w kraju, z którego się pochodzi, ze względu na różnice w regulacjach i wymagania formalne (certyfikaty, zaświadczenia).

Na początek

Jakie są największe zalety systemu szkolnictwa wyższego w USA?
Największą chyba zaletą studiowania w USA jest możliwość zmiany kierunku po pierwszym roku, czasem nawet po dwóch latach: studia w Stanach służą do dalszego rozszerzania horyzontów i student nie deklaruje się za danym kierunkiem na samym początku. Nawet jeśli ktoś idzie do collegu chcąc studiować psychologię, potem może przerzucić się na socjologię, później na język francuski a w końcu obrać politologię. Wybór zapada zazwyczaj dopiero pod koniec drugiego roku, a i wtedy można jeszcze coś zmieni. Ponadto dużą zaletą jest program nauczania, który rozwija wiedzę ogólną zamiast specjalizacji czysto zawodowej. Studia w USA uczą myśleć i rozwiązywać problemy, a umiejętności zawodowe zdobywa się podczas praktyk letnich i ewentualnie podczas pracy "part-time" w trakcie trwania studiów.

Studia w USA uprzyjemnia również bardzo aktywna działalność klubów studenckich i niesamowite bogactwo zajęć pozalekcyjnych. Wielkie wrażenie sprawiają same możliwości materialne niektórych uczelni (komputery, budynki, zaplecze sportowe). To dzięki komfortowej sytuacji finansowej instytucje te są w stanie fundować dodatkowe stypendia na rozwijanie indywidualnych zainteresowań (praktyki w egzotycznych krajach, "research"). Poza tym wielką zaletą jest sama możliwość spędzenia czasu za granicą, doszlifowania języka, poznania nowej kultury i przebywania w międzynarodowym kręgu.

Na początek

Jakie są największe wady studiów w USA?
Największą wadą jest to, że po czterech latach studiów kończymy z tytułem bakałarza (czyli w Polsce – licencjatu). O ile absolwent amerykańskiej uczelni ma bogatą wiedzę ogólną, często brak mu specyficznych kwalifikacji do rozpoczęcia pracy, do której został przyjęty – luki takie wypełnia się jednak dość szybko.

Na początek

Ja wygląda życie na kampusie amerykańskiej uczelni?
Większość studentów mieszka w akademikach. Akademik amerykański niczym nie przypomina stereotypowego polskiego szarego akademika – wręcz przeciwnie. W akademikach panuje zazwyczaj wesoła atmosfera, odbywają się ciekawe imprezy, prezentacje. Akademiki są zazwyczaj wyposażone w jadalnie, sale komputerowe, czasem nawet siłownie, pracownie artystyczne itp. Więcej o życiu na amerykańskiej uczelni znajdziesz w dziale poświęconym tej tematyce.

Na początek

Czy można i czy warto składać podania na kilka różnych kierunków?
W Stanach często nie wybiera się kierunku studiów przy składaniu podania na studia undergraduate. Często uczelnie pytają o kierunek, który zamierzamy studiować, ale w przypadku przyjęcia na studia nie jest się zobowiązanym do jego rozpoczęcia – można wybrać zupełnie inny. Deklaracja kierunku odbywa dość późno, a i na początku trzeciego roku można go jeszcze czasem zmienić!

Na początek

Czy znacznym problemem będzie to, że nie będę zdawać matury międzynarodowej a jedynie polską?
Matura międzynarodowa jest bardzo mile widziana przez amerykańskie uczelnie, jako że program ten cieszy się tam dużym uznaniem. Matura polska nie jest jednak przeszkodą w składaniu podania na studia – warto jednak “przetłumaczyć” uzyskane oceny np. na procenty czy oceny w skali od F do A+, umieszczając jednak obok oceny uzyskane w polskiej skali.

Na początek

Jakie egzaminy powinnam zdać by móc studiować? Co ogólnie trzeba zrobić by dostać się na studia w USA?
Aby dostać się na studia w USA, trzeba wypełnić podanie zawierające następujące informacje:

  • informacje ogólne (adres, telefon, szkoły do których się uczęszczało, zajęcia pozalekcyjne)
  • esej (patrz osobna sekcja na temat pisania eseju aplikacyjnego)
  • 2 rekomendacje od nauczycieli (patrz osobna sekcja na temat pisania rekomendacji)
  • oficjalny transkrypt ocen ze szkoly średniej: certyfikat ten powinien by załączony w języku polskim i przetłumaczony na język angielski, warto również wytłumaczyc skalę ocen obowiazującą w Polsce
  • wyniki z egzaminów SATI, SATII, ACT
  • testy z egzaminów językowych (zazwyczaj TOEFL)
Na początek

   

Egzaminy SAT

Co to jest egzamin SAT Reasoning Test i SAT Subject Test? Ile trzeba mieć na nich punktów, żeby wynik był uważany za dobry?
Obecny SAT Reasoning Test, wprowadzony w 2005 roku, zajmuje trzy godziny i czterdzieści pięć minut i kosztuje $45 ($71 poza USA). Punktacja wynosi między 600 a 2400 punktów, łącząc wyniki z trzech 800 punktowych sekcji (matematyka, czytanie ze zrozumieniem i pisanie). Za dobry wynik dla obcokrajowców jest uważane 1800 punktów, choć większości kandytatów przyjętych na najlepsze uczelnie uzyskuje lepsze wyniki.

SAT II jest testem przedmiotowym, na którym trzeba zdać dwa lub trzy z poniższych egzaminów: Literature, US History, World History, Mathematics, Level 1 lub Level 2, Biology, Chemistry, Physics, Chinese, French, German, Modern Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Latin, Spanish. Każdy test jest oceniany w skali of 200 do 800. Wielu uczelniom wystarczają wyniki z dwóch egzaminów SAT Subject Test, ale niektóre, jak na przykład Harvard, wymagają aż trzech.

Na początek

Z jakich przedmiotów najlepiej zdawać egzamin SAT Subject Tests?
Najlepiej zdawać egzaminy SAT z przedmiotów, w których jesteśmy najlepsi. Egzamin z matematyki jest stosunkowo łatwy, nawet poziom 2. Poleca się raczej zdawać egzaminy z języków obcych takich jak francuski czy niemiecki lub nauk ścisłych, a unikać za to przedmiotów takich jak Literature czy U.S. History, w których większą rolę gra język i gdzie nauka w polskim systemie nauczania może być, w związku z różnicami kulturowymi, poważnym problemem.

Na początek

Jak najlepiej przygotować się do egzaminów SAT?
Trzeba kupić jak najwięcej książek (w księgarniach językowych lub w internecie) i rozwiązać jak najwięcej testów. Niestety wiedza uzyskana w polskim systemie nauczania nie jest zbyt przydatna, bo by osiągnąć dobry wynik na egzaminach SAT trzeba dojść do wielkiej wprawy w samym rozwiązywaniu testów. Trzeba koniecznie ćwiczyć w odpowiednim ograniczeniu czasowym, bo jednym z ważnych źródeł sukcesu w rozwiązywaniu egzaminów SAT jest umiejętność odpowiadania na pytania w zawrotnym tempie (na każde pytanie przypada około minuta). W przypadku egzaminu SAT Reasoning Test trzeba też rzetelnie wbić do głowy na pamię kilkaset (lub nawet kilka tysięcy) słówek, które najczęściej powtarzają się na egzaminach. Oto lista kilku polecanych książek:

  • Gruber's Complete Preparation for the New SAT
  • Barron’s SAT
  • Cracking the SAT by The Princeton Review

Nie można również zapomnieć o tym, że w internecie dostępne są również bezpłatne “practice test”, jak na przykład na tej stronie: http://www.testpreppractice.net/SAT/Free-Online-SAT-Practice-Tests.aspx.
Bardzo dobra jest strona zawierająca (za darmo) 5000 popularnych słówek: http://www.freevocabulary.com/.

Na początek

Kiedy najlepiej jest zdawać egzaminy SAT?
Najlepiej zacząć myśleć o egzaminach SAT już w drugiej klasie i zdać SAT Subject Test już na wiosnę drugiej klasy, a SAT Reasoning Test albo latem, albo w sesji jesiennej. W ten sposób mamy więcej czasu by porządnie przygotować się do egzaminów – i ewentualnie poprawić wyniki.

Na początek

W jaki sposób można zapisać się na egzaminy SAT?
Na egzaminy SAT można zapisać się na stronie http://www.collegeboard.com.

Na początek

Gdzie można w Polsce zdawać egzaminy SAT?
W Polsce egzaminy SAT można zdawać w trzech miejscach: w American School of Warsaw w miejscowości Konstancin-Jeziorna, w Gdańskich Szkołach Autonomicznych lub w the International School of Kraków. Miejsce zdawania egzaminu wybiera się przy internetowej rejestracji na egzamin na stronie http://www.collegeboard.com.

Na początek

   

Składanie podania

Czy przy rozpatrywaniu podań patrzą na oceny na świadectwie, czy tylko na oceny z matury?
Oceny z matury nie są wcale rozpatrywane przy przyjmowaniu na studia undergraduate w USA. Podanie na studia w USA składa się z olbrzymim, prawie rocznym, wyprzedzeniem. Chcąc na przykład starać się o przyjęcie na wrzesień 2011, trzeba wysłać podanie już w październiku 2010 (będąc w trzeciej klasie liceum), a egzaminy SAT zdawać najlepiej już na wiosnę 2010 (semestr wiosenny drugiej klasy liceum). Ale uwaga - w przypadku osiągnięcia niesatysfakcjonujących wyników maturalnych przez kandydata uczelnie może jednak wycofać swoją ofertę przyjęcia!

Na początek

Ile trzeba zdobyć punktów z matury aby się dostać?
Jak wyjaśnia powyższa odpowiedź, oceny z matury nie są brane pod uwagę. W przypadku matury międzynarodowej bardzo ważne są jednak oceny predicted. Na najlepsze uczelnie często jest potrzebne predicted około 36 punktów (czyli średnio 6/7 z każdego przedmiotu). Często słabszym ocenom może pomóc zaangażowanie w życie szkoły i klasy, szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie lub fantastyczne wyniki na egzaminach SAT. Komisja rekrutacyjna każdej uczelni bierze pod uwagę całokształt pracy ucznia – uczelnie rozumieją, że kiepskie wyniki w danej klasie mogą być spowodowane np. trudną sytuacją w rodzinie.

Na początek

Czy duże znaczenie przy rekrutacji ma aktywność społeczna, wolontariat, inne języki, gra na instrumentach, napisanie pracy badawczej polskie olimpiady przedmiotowe z liceum lub inne konkursy przedmiotowe?
Musimy pamiętać, że na studia składa podania naprawdę wielu kandydatów z nieskazitelnymi cenzurkami. Ważne jest wszystko, co pozwala nam uczynić nasze podanie wyjątkowym i interesującym. Uczelnie poszukują nie tylko osób wyjątkowo inteligentnych, ale i zaangażowanych w życie szkoły, z bogatą gamą zainteresowań, które przyczyniłyby się do tworzenia wyjątkowej atmosfery na kampusie. Wszystkie ważne osiągnięcia i zainteresowania powinny znaleźć swoje miejsce w naszym podaniu, szczególnie jeśli potrafimy pokazać przez ich pryzmat nasze zdolności przywódcze i naszą umiejętność rozwijania własnych pasji.

Na początek

Jaki poziom języka muszę mieć opanowany?
Większość uczelni w USA wymaga zdania egzaminów IELTS lub TOEFL. Niestety, wiele amerykańskich uczelni nie uznaje popularnych w Polsce egzaminów FCE i CAE. Każda uczelnia ma trochę inne wymagania, więc warto na ten temat zajrzeć na stronę konkretnej uczelni, na którą zamierzamy składać podanie.

Na początek

Czy matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie uznana jako potwierdzenie jego znajomości?
Niestety, oceny z matury nie są wcale rozpatrywane przy przyjmowaniu na studia w USA. Podanie na studia w USA składa się z olbrzymim, prawie rocznym, wyprzedzeniem. Chcąc na przykład starać się o przyjęcie na wrzesień 2011, trzeba wysłać podanie już w październiku 2010 (będąc w trzeciej klasie liceum). Większość uczelni w USA wymaga zdania egzaminów IELTS lub TOEFL. Każda uczelnia ma trochę inne wymagania, więc warto na ten temat zajrzeć na stronę konkretnej uczelni, na którą zamierzamy składać podanie.

Na początek

Czy muszę zdawać test na znajomość języka angielskiego już teraz czy też będę mogła to zrobić w czasie wakacji?
Testy językowe trzeba zdać przed złożeniem podania. Ich wyniki trzeba załączyć do naszego podania.

Na początek

Słyszałem, że rozmowy kwalifikacyjne są przeprowadzane również w Polsce. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Rozmowy kwalifikacyjne są przeprowadzane w Polsce, najczęściej przez absolwentów uczelni. Zależy, czy dana uczelnia ma absolwentów, którzy mieszkają teraz w Polsce.

Na początek

Nie mam pojęcia jaką amerykańską szkołę wybrać; nie chciałabym być np. z bardzo bogatymi i zarozumiałymi ludźmi, tylko z miłymi i normalnymi osobami.
Na żadnej uczelni nie ma tylko osób bogatych i zarozumiałych (swoją drogą warto przypomnieć, że nie wszystkie bogate osoby są zarozumiałe). Dla amerykańskich uczelni bardzo ważna jest różnorodność światopoglądów wśród studentów – pochodzą oni często z wielu stanów w USA, z różnych kultur, z różnych rodzin, z różnych krajów. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo będziemy uważać za miłego i normalnego.

Na początek

   

Finanse

Czy istnieją stypendia na uniwersytetach w USA, które umożliwiają pokrycie kosztów życia i są dostępne dla Polaków?
Uczelnie amerykańskie słyną ze swojej hojności. Pomimo tego, ze koszt studiowania w Stanach Zjednoczonych jest olbrzymi, biorąc pod uwagę przeciętne polskie zarobki, nie należy się nim zniechęcać. Wiele szkół oferuje bowiem stypendia na zasadzie need-based studentom międzynarodowym.

Pomoc finansowa zazwyczaj składa się z pakietu: (1) bezzwrotne stypendium, (2) bardzo nisko oprocentowana pożyczka, do zwrotu po ukończeniu studiów, (3) praca na kampusie. Oferowany pakiet pomocy finansowej często pokrywa wszystkie wydatki związane z podjęciem studiów na danej uczelni: opłatę za studia, za akademik, za wyżywienie, za ubezpieczenie, za książki, za drobne wydatki, a nawet, w niektórych przypadkach, za bilet lotniczy. Niestety, nie wszystkie uczelnie są w stanie zapewnić studentom międzynarodowym pełne stypendia – więcej informacji na ten temat można wyszukać na stronie każdej uczelni w dziale Financial Aid.

Na początek

Jakie szkoły w USA oferują pomoc finansową dla studentów międzynarodowych?
Oto lista szkół, które oferują pomoc finansową dla studentów międzynarodowych, w tym Polaków. Uwaga - lista pochodzi z 2007 roku i dużo mogło się od tego czasu zmienić!
Need-blind admissions (sytuacja finansowa nie wpływa na rekrutację) i pełna pomoc finansowa dla praktycznie każdego studenta międzynarodowego:
Harvard Univeristy
Massachusetts Institute of Technology
Princeton University
Yale University
Dartmouth College
Amherst College

Rekrutacja nie jest need-blind, ale uczelnia wciąż przyznaje dużą ilość stypendiów dla studentów międzynarodowych:
Stanford University
Bard College
Bates College
Boston University
Brandeis University
Brown University
California Institute of Technology
Carleton College
Colby College
Cornell University
Dartmouth College
Davidson College
Duke University
Georgetown University
Haverford College
John Hopkins University
Lafayette College
Macalester College
Middlebury College
Northwestern Univeristy
Oberlin College
Skidmore College
Smith College
Swarthmore College
Syracuse University
Trinity College
Tufts University
University of Chicago
University of Notre Dame
University of Pennsylvania
Vanderbilt University
Vassar College
Wellesley College
Wesleyan University

Na początek

Jaka jest różnica między need-based a need-blind?
Kilka uczelni w USA (na przykład Princeton, Harvard czy Yale) jest need-blind, to znaczy nie patrzy, czy potencjalny student złożył również podanie o pomoc finansową – najpierw rozważa się przyjęcie kandydata i zobowiązuje się dać tyle pomocy finansowej, ile przyjęty kandydat potrzebuje. Niestety, na większości uczelni dużo trudniej jest się dostać osobom, które wyraziły potrzebę otrzymywania pomocy finansowej. Znaczy to, że najpierw przyjmowani są studenci międzynarodowi, którzy sami mogą pokryć wydatki związane ze studiowaniem na danej uczelni, a w dalszej kolejności ci, którzy potrzebują od szkoły stypendium.

Wiele uczelni jest need-based, to znaczy zobowiązuje się pomóc znaleźć środki finansowe dla przyjętych studentów. Ta pomoc finansowa (financial aid) jest obliczana na podstawie dochodów rodziców. Jeżeli zarobki rodziny wynoszą mniej niż $40,000 rocznie, to zazwyczaj rodzina ucznia nie jest zobowiązana nic płacić za jego naukę na uczelni.

Na początek

Czy znasz kogoś, kto jak piszesz pracuje kilkanaście godzin tygodniowo i godzi to z nauką?
Tak, wielu studentów świetnie z tym sobie radzi. Często praca studencka jest niezwykle łatwa i połączenie jej z nauką nie jest problemem. Wielu studentów pracuje np. na wieczornych zmianach w bibliotekach, i gdy nie ma nikogo, kto chciałby akurat wypożyczyć książkę, sięgają po własne podręczniki i zeszyty.

Na początek

   

Inne

Czy muszę dokonać opłaty przy składaniu podania?
Nie - jeśli opłata aplikacyjna wiąże się z dużym kosztem dla ciebie i twojej rodziny, warto postarać się o „fee waiver“. Wystarczy poprosić kogoś w administracji twojej szkoły średniej by wypełnił i wysłał np. ten dokument do danej uczelni http://www.collegeboard.com/student/apply/the-application/922.html. Ktoś z twojej szkoły, np. nauczyciel lub wychowawca może również napisać osobisty list, w którym wyjaśni twoją sytuację finansową. Jeśli list jest podpisany i podstemplowany przez twoją szkołę, większość uczelni z pewnością pozytywnie rozważy twoją prośbę o zniesienie opłaty aplikacyjnej.

Na początek

Czy przesyłać kopię dyplomów z konkursów i innych rzeczy, które się wymieniło w Personal Statement?
Nie – do aplikacji nie można dołączyć żadnych dodatkowych dokumentów. Uczelnie wierzą kandydatowi na słowo – jedynie transkrypt ocen musi być poświadczony przez szkołę.

Na początek

Jestem w pierwszej klasie liceum. Na co już teraz podczas nauki muszę kłaść szczególny nacisk?
Szczególny nacisk trzeba kłaść na osiągnięcie jak najlepszych wyników na koniec roku, żeby świadectwo wyglądało elegancko. Nie można sobie tłumaczyć, że jest się lepszym z nauk ścisłych niż z humanistycznych, więc 3 z polskiego nie zaszkodzi, bo przecież chcemy studiować chemię. 3 na świadectwie zaszkodzi – trzeba osiągać dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów. Bardzo ważne jest również poważne przygotowanie się do egzaminów SAT – to właśnie wyniki z tych egzaminów są jednym z najważniejszych elementów twojego podania!

Na początek

Czy można zmienić kierunek podczas studiowania na uczelni?
Tak – kierunek deklaruje się zazwyczaj pod koniec drugiego roku, ale zazwyczaj można go jeszcze zmienić nawet na trzecim roku.

Na początek

Czy to prawda, że po studiach w USA łatwo znajduje się pracę, oraz jest się dobrze opłacanym?
Nie – wszystko zależy od kierunku studiów a także naszego własnego w nie zaangażowania i osiągniętych wyników. Skończenie studiów na dobrej uczelni w Stanach daje jednak wiele przewag konkurencyjnych wobec innych kandydatów o dobrą pracę – absolwenci uczelni w Stanach mogą pochwalić się świetną znajomością języka angielskiego, jak również ponadprzeciętnymi zdolnościami adaptacyjnymi. Studia w USA znacznie pomagają również w kształceniu zdolności analitycznych, przywódczych i pracy w zespole. Wszystkie te cechy są bardzo cenne dla potencjalnych pracodawców, więc absolwentom najlepszych uczelni w Stanach rzeczywiście łatwiej o pracę.

Na początek

Mam jeszcze pewne wątpliwości. Do kogo powinienem się zwrócić?
Warto skierować swoje pytania bezpośrednio do Admissions Office każdej uczelni, która nas interesuje lub postarać się odnaleźć kontakt z absolwentami.

Na początek

Wróć na górę strony