Przejdź do treści strony

Nauka za granicą | Studia bez tajemnic

Mały słowniczek

Undergraduate student - osoba ucząca się na pierwszym stopniu studiów - studia te zakończą się zwykle po 3 lub 4 latach tytułem licencjata (Bachelor) lub magistra (Master); na medycynie sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana

Graduale/postgraduate student - osoba ucząca się na studiach podyplomowych (pod warunkiem, że już mamy jakiś stopień naukowy). Może być to zarówno magisterium (1-2 rok), doktorat (2-4 lata) lub jakiś specjalny certyfikat (MBA, nauczycielskie, zwykle trwają 1-2 lat)

University/college - mają inne znaczenia w USA i w UK. W Anglii oficjalnie istnieją _tylko_ uniwersytety. W Cambridge i Oksfordzie college są jednostkami federacyjnymi uczelni, ale nie osobnymi jednostkami uczelnianymi. Z kolei w USA college to uniwersytet nieprowadzący nauczania postgraduate.

Oxbridge - kolektywna nazwa Oxfordu i Cambridge

Course - kierunek studiowania

BA, BSc - Bachelor of Arts, Bachelor of Scence, czyli pierwsze stopnie naukowe tłumaczone na polski jako licencjaty. Nie ma żadnych wymogów aby zdobyć je najpierw na drodze do magistra (szczególnie w Oxbridge).

MA, MSc, MPhil, MPhys itd. - Master of Arts, Master of Science, Master of Philosophy, Master of Physics, czyli drugi stopień naukowy - magister.

Ph.D., DPhil - Philosophiae Doctor, Doctor philosophiae, czyli doktor filozofii (czyli z greki: "nauczyciel kochający naukę") tj. trzeci i ostatni stopień naukowy, który można zdobyć na uczelni. Uwaga: w Anglii tylko Oxbridge nadaje DPhil, reszta uniwersytetów nadaje Ph.D. (tak jak i w USA). Różnica jest czysto tytularna.

Prof. Józef Gżegżółkiewicz, BA (Oxon), MPhil (Cantab), DPhil (Cantab), AmIoP - to jest przykład tytułowania w tekście. W przeciwieństwie do polskiej manii pisania masy skrótów przed nazwiskiem, u Anglosasów pisze się tylko najbardziej znaczący (tutaj profesor, jeśli ktoś jest doktorem to powinien użyć Dr. - z dużej litery i z kropką!). Po nazwisku następuje tyrada tytułów gdzie oprócz nazw (np. BA) pojawiają się w nawiasach pochodzenia tychże (Oxon, czyli Oxonian - z Oksfordu; Cantab, czyli Cantabrigiensis - pochodzący z Cambridge w przypadku innych uniwersytetów takie adnotacje zdarzają się rzadziej), a także skróty typu AMIoP co tutaj oznacza "Associate Member of Institute of Physics" czyli oznaczające przynależność do organizacji zrzeszających specjalistów. Pełna forma pojawia się wyjątkowo rzadko. Zwykle ludzie się ograniczają do podania jednego tytułu przed nazwiskiem, albo piszą bez podawania żadnych tytułów.

Klasyfikacja dyplomów - First class (1st) to oczywiście najlepsza (ogólny wynik powyżej 70%), dalej jest upper second class (2.i) w zakresie około 60%-70%, lower second class (2.ii) i third class (3rd) i oczywiście fail, czyli nie zdany. Na podstawie tej klasyfikacji przeprowadzana jest rekrutacja na dalsze studia lub do pracy.

Więcej terminologii można znaleźć na stronach uniwersyteckich.

Wróć na górę strony